joi, 21 decembrie 2017

Speranţa Sionului


                                                                Speranţa Sionului

Textele noastre se găsesc în Isaia 49:22, 23.
• 22 De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Iată, voi face neamurilor semn cu mâna şi-Mi voi înălţa steagul spre popoare; ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în braţele lor şi vor duce pe fiicele tale pe umeri.
 • 23 Te vor hrăni împăraţi şi împărătesele lor te vor alăpta. Se vor închina cu faţa la pământ înaintea ta şi vor linge ţărâna de pe picioarele tale, ca să ştii că Eu sunt Domnul şi că cei ce nădăjduiesc în Mine nu vor fi daţi de ruşine.”
Şi Isaia 30:9: Da, popor al Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai plânge! El Se va îndura de tine când vei striga; cum va auzi, te va asculta.

Ar fi destule aceste texte ca să ne întoarcem acasă acum şi să medităm asupra sensului lor adânc şi asupra făgăduinţei. Dar dacă vreţi să auziţi ceva mai mult, vom împărtăşi nişte gânduri care ating nişte aspecte profunde ale istoriei şi profeţiei. Când armata romană a lui Titus a distrus Ierusalimul, cetatea avea aproape 2000 de ani vechime. Credinţa îl adusese pe Avraam din Ur din Caldeea într-o ţară pe care avea să i-o arate Dumnezeu. Datorită credinţei şi ascultării sale, Dumnezeu a făcut un legământ cu el şi i-a dat o făgăduinţă. Legământul avea câteva aspecte. Două din ele se găsesc în aceste versete: Gen. 12:3: Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Gen. 13:14, 15: Domnul a zis lui Avram după ce s-a despărţit Lot de el: Ridică-ţi ochii şi, din locul în care eşti, priveşte spre miazănoapte şi spre miazăzi, spre răsărit şi spre apus; căci toată ţara pe care o vezi ţi-o dau ţie şi seminţei tale în veac. Dar Avraam a murit ca locuitor temporar într-o ţară străină, neavând în posesie nicio ţară prin moştenire. El a fost îngropat într-o bucată de pământ în Hebron, pe care o cumpărase pentru a o îngropa pe Sara, soţia lui. După 430 de ani de la legământul cu Avraam, Dumnezeu l-a ridicat pe Moise ca să conducă familia captivă a lui Avraam din Egipt înapoi în acea ţară. Moise a primit de la Dumnezeu Legea la Sinai şi a scris prevederile acesteia pentru poporul de legământ. El a scris cele 5 cărţi ale Scripturilor, cunoscute ca Tora. După 40 de ani în pustie poporul a intrat în ţara promisă. Apoi au urmat ani de războaie, judecători, împăraţi, şi chiar o despărţire a celor 10 seminţii de cele 2. Dar tot timpul ei au fost o Teocraţie şi au fost răspunzători faţă de Cel atotputernic. Împăratul David a stabilit împărăţia în Ierusalim, iar Solomon a construit templul ca centru de închinare Atotputernicului pentru poporul său, sub legământul cu Avraam şi cu Moise. Ierusalimul şi-a menţinut independenţa sub împăraţi timp de mai bine de 500 de ani. În Ierusalim au domnit împăraţi atât buni cât şi răi. Cuvântul Domnului prin Moise i-a avertizat de consecinţele neascultării. Lev. 26:18: Dacă, cu toate acestea, nu Mă veţi asculta, vă voi pedepsi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Avertizarea se repetă de 7 ori în acelaşi capitol, cu o profeţie despre şapte timpuri şi Sabate. Ne vom întoarce curând la acest punct. Numele asiriene, Sargon, Salmanassar şi Sanherib sunt consemnate atât în arheologie cât şi în istoria biblică. Întâi au căzut în robie cele 10 seminţii de nord. (2 Împ. 17:6) Politica asiriană era să fragmenteze naţiunile cucerite în părţi mici, apoi să le risipească în tot imperiul pentru a distruge unitatea naţională şi etnică. Dar Iuda şi Beniamin cu Ierusalimul au fost cruţate o vreme. După împăraţii cei răi dinainte, împărătul Iosia s-a ocupat de repararea templului pângărit. Marele Preot Hilchia, în timp ce supraveghea lucrarea, a descoperit singura copie a Cărţii Legii care supravieţuise. (2 Cron. 34:14-21) Era se pare o copie scrisă de Moise. (Deuter. 31:24-26) Iosia a fost mişcat de mesajul legământului şi a pus să fie citit în faţa întregului popor. El a rededicat lui Dumnezeu Împărăţia şi a procedat la îndepărtarea falsei închinări. (2 Împ. Cap. 22-23) Profeţii, împreună cu Ioel, Amos, Isaia, au condamnat cultul ritual şi au învăţat umilinţa, dreptatea şi moralitatea. Poporul lui Dumnezeu a suferit pentru că uita şi făcea compromisuri. Lui Israel a trebuit să i se amintească întotdeauna. Preoţii lui Israel au trecut de la datoria de a face ritualurile la cea de Rabini şi de învăţători ai Iudaismului. De la Iosia la Zedechia speranţa şi identitatea evreiască părea să se reînsufleţească. Dar era prea puţin şi prea târziu pentru a fi păstrată Împărăţia şi generaţia aceea neglijentă. Apoi forţele Babilonului au căzut greu asupra Ierusalimului. După multe conflicte, în anul 606 înaintea erei noastre, Nebucadneţar l-a îndepărtat pe ultimul împărat al lui Iuda şi a deportat populaţia evreiască în Babilon. Ultima lor zi de independenţă a fost 9 Av. Ierusalimul şi templul au căzut în 10 Av. Să ţinem minte acel eveniment şi acea dată. Dar căderea lui Zedechia n-a însemnat distrugerea tuturor speranţelor Sionului pentru poporul ales. Cei luaţi în Babilon duceau cu ei seminţele unei conştiinţe naţionale şi erau legaţi cu speranţe mai înalte decât cele privitoare la Împăraţi, Temple şi sărbători. În timpul robiei şi disciplinării Dumnezeu a păstrat o rămăşiţă de dragul lui Avraam. Acolo pe malurile râurilor Babilonului zeloţii plângeau. Dar erau în minoritate. Ceilalţi s-au îndrăgostit de ţară. Au construit sinagogi pentru adunări religioase în timp ce-şi aminteau de Templul şi de sacrificiile lor cu ferestrele deschise spre Ierusalim. Acolo îşi păstrau vii speranţele şi făgăduinţele. În bibliotecile din Babilon evreii au găsit o comoară de manuscrise şi au câştigat dragostea pentru cărţi şi foamea după învăţătură. După 70 de ani, Cirus împăratul Persiei a cucerit Babilonul şi a declarat amnistie pentru exilaţi. Este surprinzător că numai cam 42.000 au vrut să se folosească de decretul împăratului Cirus şi să se întoarcă împreună cu Ezra. Aceştia n-au uitat de speranţa întoarcerii şi restabilirii Sionului. Apoi în 334 Imperiul Persan i-a revenit lui Alexandru cel Mare. Marele preot, în loc se i se împotrivească, i-a deschis porţile Ierusalimului şi i-a presărat calea cu flori. Iudaismul era repede asimilat dacă Scripturile Ebraice nu-şi găseau loc în cultura greacă. Astfel că hasidicii au fost de acord cu traducerea Scripturilor în greacă, în Egipt prin anul 250 î.e.n., cunoscută ca Septuaginta. Deşi s-au făcut unele compromisuri în text, traducerea a fost foarte folositoare în atragerea multora dintre evreii pe jumătate asimilaţi înapoi în orbita iudaismului. Ajungem acum la perioada când Imperiul Roman a luat locul lumii greceşti. A fost un timp când Roma a tolerat cultura greacă, chiar până la punctul la care Împăratul Irod a refăcut şi a extins al doilea templu care fusese rezidit sub Ezra şi Neemia. Dar toleranţa nu avea să dureze mult. Legiunile romane s-au întors şi au înconjurat Ierusalimul în anul 69 era noastră. În anul următor, anul 70 e.n., templul sfânt a fost iarăşi ars. Asta s-a întâmplat din nou exact în Tisha B’Av, 9. De data aceasta populaţia evreiască fie s-a împrăştiat prin grotele şi stâncile Iudeii, fie a căutat refugiu printre naţiunile din diaspora. Ei aveau numai speranţa făgăduinţei sacre a întoarcerii. Acum ce s-a întâmplat cu speranţa evreiască „anul viitor în Ierusalim”? Chiar dacă o rămăşiţă evreiască a ocupat ţara timp de secole .... ....trebuie să mergem încă 1800 de ani ca să vedem flacăra sacră a speranţei şi a făgăduinţei arzând încă. Degetul divin al favorii indica spre marile schimbări din anii 1870 pentru întoarcerea în ţara speranţei. După secole de discriminare, persecuţie şi izolare a evreilor din diaspora, în 1878 la Congresul de la Berlin la Naţiunilor se forma un punct de cotitură. Anul acesta este marcat în profeţie, dar este clar arătat şi în paginile istoriei. În timp ce alianţele politice refăceau harta Europei, Imperiul Otoman-turcesc a făcut astfel de concesii încât Anglia să aibă protectoratul asupra Palestinei şi de fapt al tuturor provinciilor asiatice ale Turciei. Benjamin Disraeli, cu titlul de Lord Beaconsfield, a fost primul Prim-minstru evreu al Angliei şi a negociat rolul crucial al Angliei, care a stabilit scena pentru istoria Orientului Mijlociu pentru totdeauna. Anglia s-a angajat să apere de agresiune aceste teritorii turceşti, şi în acelaşi timp a asigurat drepturile evreilor care se întorceau şi ale evreilor din regiune. Sub această supraveghere, prima aşezare evreiască a fost stabilită în Peta Tikva, care înseamnă „Uşa Speranţei”. Deşi puţine lucruri s-au schimbat pentru evreii din Rusia şi din altă parte care sufereau, se deschidea o uşă a speranţei. În 1890 C. T. Russell a scris un studiu despre Restabilirea lui Israel. După 9 ani speranţele sioniste pentru o „patrie” l-au animat pe Theodore Herzl, şi de fapt pentru o întoarcere în ţara lor străveche. Publicaţia lui, „Statul Everu”, a trezit vechile speranţe pentru „anul viitor în Ierusalim”. De atunci înainte s-au răspândit Sionismul şi imigrarea. Străduinţa nu era uşoară şi lumea era în tranziţie. Importanţa Congresului de la Berlin din 1878 poate că pare a fi uitată, dar nu este uitată în paginile istoriei. Reconfigurarea Europei a dus la tensiuni culturale şi la rivalităţi istorice mai mari, care au produs marele război european din 1914. Şi războiul acela a reconfigurat harta Europei, care a pregătit scena pentru al doiea război mondial. Şi aici a fost degetul făgăduinţei şi al profeţiei. Fiecare etapă a închis o uşă după evreul din diaspora şi a deschis alta în patria lui. Ne amintim: Ierusalimul a fost luat şi torţa lui Nebucadneţar a ars tempul în 9 Av (Ier. 39:2). Cetatea şi autonomia ei naţională au fost pustiite. Rămăşiţa lui Israel a fost evacuată din Ierusalim pentru 70 de ani, până când împăratul Cirus a decretat libertatea de a se întoarce la Ierusalim. Titus a ars din nou templul şi a pustiit Ierusalimul în 9 Av, anul 70. Evreii au rămas sub talpa neamurilor până cu un secol în urmă. Precizia profeţiei este marcată nu numai în timp, ci şi în evenimente. De două ori a permis Dumnezeu ca torţa de foc să fie pusă asupra simbolului împărăţiei lui Israel, iar acum, după 2520 de ani, sub stăpânirea neamurilor, Dumnezeu a pus torţa de foc asupra Împăraţilor Neamurilor Europei. Torţa a fost aprinsă la 1 august 1914. La 9 Av. Credem că nu este o coincidenţă, ci prin decret divin. Atotputernicul intenţionează totuşi să împlinească făgăduinţa avraamică faţă de aceia care odată au fost îndureraţi. Deci, ce a urmat după acel război care a schimbat viitorul lui Israel? Un tânăr chimist evreu numit Chiam Weizman a oferit britanicilor o formulă care folosea acetona pentru obţinerea corditei necesare producerii în canitate masivă a prafului de puşcă, o necesitate critică pentru efortul Aliaţilor în război. În timpul războiului Weizman a lucrat cu alt prim-minstru, Lordul Balfour. Acesta l-a întrebat pe Weizman cum ar putea fi recompensat. El a răspuns: „O patrie pentru poporul meu”. Nu este greu deci să vedem legătura între sprijinul Angliei şi dorinţa puternică a lui Weizman de a avea o patrie evreiască. Declaraţia Balfour a fost scrisă în 1917. Aniversarea a 100 de ani a acestui document are loc în acest an (2017) la 2 noiembrie. În pofida obecţiilor internaţionale, lumii nu-i este îngăduit să uite. Mai târziu Weizman a devenit primul preşedinte al lui Israel. Dar 1917 a fost începutul. Decalaraţa Balfour din 1917 promitea sprijinul Angliei în obţinerea unei patrii evreieşti chiar acolo unde este moştenirea lor biblică. Theodore Herzl cu viziunea unui Stat Evreu a pavat drumul pentru întoarcere. Apoi evreii au venit cu sutele, cu miile, apoi cu milioanele. Pământul a fost curăţat, udat, sădit şi recoltat. Chiar dacă mulţi conducători au fost evrei laici, a existat o rămăşiţă angajată faţă de făgăduinţa făcută lui Avraam. Între 1924 şi 1934 au venit intelectuali şi alte profesii pentru a face planul pentru naţiune. După trauma celui de-al Doilea Război Mondial au venit evrei din toate păturile sociale ca să umple ţara. În 1948 s-a născut o naţiune în ţara ei străveche, chiar dacă a fost împărţită tot mereu. Restul l-am văzut în zilele noastre. Nici războaiele, nici opinia lumii nu i-a îndepărat din ţară. Tulburarea lor actuală cu palestinienii este datorită faptului că n-au scos afară pe vrăjmaşii Legii la început când au intrat în Canaan, iar acum că au cedat altora locurile sfinte cum este Muntele Templului. Nu fiindcă ţările arabe n-au avut destul spaţiu aşa încât să aibă nevoie de un mic petic de deşert pe care Israel l-a trasformat într-o grădină. Gaza cea luxuriantă le-a fost dată celor care voiau un loc numai al lor. Dar primitorii au transformat-o iarăşi într-un deşert şi o zonă de teroare. Fac pustiire şi o numesc pace. Lumea acuză acum pe Israel de rasism sau de „epurare etnică”. Dar nu fiindcă arabii sau palestinienii nu au loc au mai mult decât necesar în afara hotarelor Israelului. -- Problema a ajuns la acordul de la Oslo unde liderii moderni au căutat să facă pace prin împărţirea ţării promise cu aceia care sunt hotărâţi să distrugă Israelul. -- Legea lui Israel prevedea un tratament echitabil al străinilor care erau dispuşi să se supună legilor ţării, dar nu să-i adăpostească pe distrugători. Aşa va fi sub Noul Legământ care va fi făcut cu casa lui Israel şi a lui Iuda. Cei credinciosi care studiaza Biblia, care veghează la întoarcerea Sionului au câteva întrebări legate de felul în care se vor desfăşura scenele finale din profeţie. Israelul are 6,4 milioane de evrei, 44% din populaţia evreiască din lume, care este estimată la 14,4 milioane. Se vor întoarce aceia cu credinţă şi speranţă? Sunt încă nişte experienţe grele pentru acest popor al speranţei. Israelul este înconjurat de aceia care au ca misiune comună să ia ţara şi să distrugă poporul. Profeţiile din Psa. 83 şi din Ezechiel 38 indică naţiuni apropiate şi vrăjmaşi depărtaţi. Totuşi vedem că Israel a urmat un plan de recuperare care este în mare parte paralel cu paşii declinului. -- Dar intenţionează Dumnezeu să lege binecuvântările Sale de guvernarea actuală a lui Israel? -- Se va obţine pacea prin negocieri? -- Vor fi nesocotite cererile arabilor/musulmanilor şi se vor proclama drepturile Israelului la ţară? -- Va primi Israel ţara lărgită care a fost promisă, înainte sau după Zaharia 12 şi 14? Un lucru este sigur: favoarea lui Dumnezeu nu este fiindcă ei sunt mari printre naţiuni, nu fiindcă au dat aşa dovadă de sfinţenie. -- Favoarea Lui este mai întâi datorită credinţei părinţilor. -- Apoi datorită făgăduinţei Sale care este sigură (Deuter. 7:6). -- Apoi fiindcă poporul evreu a fost instruit în cuvintele lui Dumnezeu ((Rom. 3:2)). Poporul va trebui totuşi să privească spre Profeţii din vechime şi spre aceia dintre ei care sunt credincioşi. Musulmanii sunt segmentul religios cel mai larg şi cu cea mai rapidă creştere din omenire. Evreii sunt cel mai mic segement din omenire şi procentajul lor a scăzut în ultimul secol. Totuşi, „Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de ruşine pe cele tari.” ((1 Cor. 1:17)) Vedem Deuter. 7:7-9: 7 Nu pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele. 8 Ci pentru că Domnul vă iubeşte, pentru că a vrut să ţină jurământul pe care l-a făcut părinţilor voştri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică şi v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. 9 Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui. Acum să vedem cum cei mici de pe pământ sunt folosiţi ca să smerească dar şi să binecuvânteze pe cei puternici. Peta Tikva, din Valea Acor (Uşa Speranţei, Osea 2:15), a fost prima aşezare evreiască în 1878. Acum a înflorit într-un oraş prosper cu o populaţie mai mare de 230.000 locuitori. Acum este al doilea sector industrial ca mărime după oraşul de la nord, Haifa. Poate că nu prea se ştie că industria lui majoră este Teva Pharmaceuticals. Ei aprovizionează lumea cu produse medicale pentru: boala Parkinson, Alzheimer, scleroza multiplă, cancerul de prostată, boala Crohn, ALS ((scleroza amiotrofică)) şi multe alte produse neurologice şi oncologice. Teva din Peta Tikva este cel mai mare producător de medicamente generice care serveşte o lume de puţini prieteni şi de mulţi duşmani. Teva a cumpărat recent două companii de medicamente majore europene cu suma de 10 miliarde de dolari. Multe medicamente generice accesibile au fost blocate de giganţii farmaceutici (precum Pfizer şi Eli Lilly). Pentru a ajunge pe piaţa globală, Teva a cumpărat firmele concurente şi acum este furnizorul major în Europa, America şi Asia. Numai recent a cumpărat două companii europene majore cu o sumă care depăşeşte 30 de miliarde. -- Adevărat, acestea nu sunt tratamente totale pentru a restaura viaţa umană. -- Dar un popor care este cel mai mic de pe pământ este pregătit pentru viitor să binecuvânteze mulţimea omenirii. Pavel a fost un evreu educat şi a scris scrisori către Romani în primul secol. Romani cap. 11 este o capodoperă de raţionamente şi profeţie despre Israel. El arată că Dumnezeu nu Şi-a uitat făgăduinţa şi favoarea faţă de poporul pe care l-a cunoscut dinainte. Apoi el leagă întoarcerea în favoare de „viaţa din morţi”. Smochinul şi măslinul sunt luate adesea ca imagini ale speranţei lui Israel. A existat odată ideea că Israel era un copac mort, dar acum a înflorit, în împlinirea făgăduinţei făcute în Ieremia 31:31-34. În veacurile care vin vom putea privi în urmă şi vom găsi că şi aceasta a fost cunoscut mai dinainte în marele orar al Lui Dumnezeu pentru îndepărtarea stăpânirii neamurilor peste ţară, şi întoarcerea favorii la Israel şi la poporul cărţii. Citim în Amos 9:9: Căci iată, voi porunci şi voi vântura casa lui israel între toate popoarele, cum se vântură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pământ. Sămânţa făgăduinţei nu este nici uitată nici pierdută. Făgăduinţa lui Avraam este repetată deseori în cartea Genesei: Gen. 22:17, 18: Te voi binecuvânta şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, ca stele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni porţile vrăjmaşilor ei. Toate popoarele vor fi binecuvântate în sămânţa ta, fiindcă ai ascultat de glasul Meu. Gen. 12:3: Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Făgăduinţa este sigură atât pentru NISIP cât şi pentru STELE. Să nu fim din aceia care se împotrivesc celor din Israel. Binecuvântaţi-i şi lăsaţi ca viziunea şi speranţa eternă să trăiască în continuare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu