joi, 15 martie 2018

Despre darurile Spiritului şi roadele Spiritului


Despre darurile Spiritului şi roadele Spiritului

Apostolul Pavel are o lungă explicație cu privire la darurile spiritului în capitolele 12-14 din 1 Corinteni. El specifică darurile duhului în 1 Corinteni 12: 8-11: "De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre întelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştintă, datorită aceluiaşi Duh; altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tamăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să faca minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmacirea limbilor.  Dar toate aceste lucruri le face unul si acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.".

Isus a poruncit în Matei 28:19 , 20 " Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatalui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învaţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. " Daruri, cum ar fi vorbirea în limbi străine, au fost necesare pentru a răspândi Evanghelia în teritoriile străine și stabili biserica timpurie. În 1 Corinteni 14:22         (Cornilescu) , Pavel a precizat că "limbile sunt un semn nu pentru cei credinciosi, ci pentru cei necredinciosi", astfel încât ei să creadă că mesajul a fost de la Dumnezeu. Apoi puteau să spună cu încredere că puterea lui Dumnezeu era la lucru. În același mod, darurile vindecării, înțelepciunii și profeției au furnizat dovezi puternice ale puterii lui Dumnezeu pentru cei necredincioși care au asistat la ele.
Acest cuvânt "dar" este tradus din greacă și se referă în mod special la un dar miraculos. În 1 Corinteni 12:27 , 28 , Pavel subliniază că diferitele daruri miraculoase oferite unor membri ai bisericii timpurii nu au fost date pentru ca un membru să fie mai bun decât altul. Prin urmare, ei nu ar trebui să fie lăudați sau mândri daca se constata ca sunt primitorii unui dar. Slava trebuie acordată lui Dumnezeu care a făcut aceste distincții în biserică pentru promovarea Evangheliei .  
În 1 Corinteni 13 , apostolul avertizează în privinţa posesiei acestor daruri fără a produce roadele spiritului, adică credința, speranța și dragostea. Aceste roade ale caracterului creștin au o valoare superioară în comparație cu darurile . În versetul 8, el învaţă că dragostea nu va pieri  niciodată, dar celelalte daruri ale spiritului vor înceta în cele din urmă. În plus, există dovezi puternice potrivit cărora numai apostolii ar putea da aceste daruri altora și, după moartea lor, aceste daruri au încetat.   Vezi Romani 1:11 ;Fapte 8:16, Fapte 4:30 , 31 ; Fapte 19: 6 . Fapte 2:43 şi 5:12 
În 1 Corinteni 14 , Pavel continuă să sfătuiască în "vederea zidirii sufletesti a Bisericii" (vs 12). Nici unul din biserică nu a avut aceste abilități minunate mai mari decât Pavel și totuși el afirmă în versetul 19: "voiesc mai bine sa spun cinci cuvinte intelese, ca sa invat si pe altii, decat sa spun zece mii de cuvinte in alta limba.".


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu